Brand och utrymningslarm

Svenska Säkerhetskompaniet AB är godkänd och certifierad anläggarfirma brandlarm enligt SBF 1008:2. Brandskyddet projekteras så att den med hjälp av den senaste tekniken i tidigt skede detekterar brandhändelser och på så vis primärt skyddar liv samt förhindrar att egendom förstörs . Vi har lång erfarenhet av brand och utrymningslarm. Vi hjälper kunden att hitta rätt lösning inom ramen för deras verksamhet samt brandsäkerhetskrav. Vi förmedlar kontakt med räddningstjänst om så behövs samt utfärdar anläggarintyg. Vi erbjuder också hjälp med SBA-utbildning av behörig personal, köp av släckmaterial, första hjälpen paket samt installation av hjärtstartare.