Inbrottslarm

Svenska Säkerhetskompaniet AB är godkänd och certifierad anläggarfirma inbrottslarm enligt SSF 1015:2. Vi anpassar inbrottslarmen efter kundens behov, ekonomi och larmklasskrav. Vi installerar kompletta system av godkända märken på marknaden. Vi förmedlar kontakt med av kunden vald larmcentral samt utfärdar anläggarintyg om det är en klassad anläggning. Utbildning i samband med färdigställt larmsystem ingår också.