Vi vill bli er samarbetspartner när det gäller brandlarm!

Svenska Säkerhetskompaniet är sedan 25 år tillbaka ett väletablerat företag i säkerhetsbranschen med tydligt kundfokus. Vi är en certifierad anläggarfirma för brandlarm och söker nu fler samarbetspartners när det gäller brandlarmsinstallationer. Vi vet att många elfirmor har brandlarm i sin entreprenad och kan behöva hjälp av en certifierad anläggarfirma för installationer, driftsättningar, service och anläggarintyg.

Vår verksamhet består av projektering, installation samt service av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och kamerabevakning. I vår verksamhet ingår även leverans och montering av brandskyddsmaterial som utrymningskyltar och brandsläckare.
Vi anpassar oss efter era behov och kan ta helhetsansvaret för kompletta installationer eller bara driftsättning och upprättande av erforderlig dokumentation.

Svenska Säkerhetskompaniet är certifierad anläggarfirma för:
Brandlarm enligt SBF 110 och 1008:2
Inbrottslarm enligt SSF 130 och 1015:
Kvalitetssystem enligt SSF 1044 SweQ 2.

Kontakta gärna oss för ett möte eller prisuppgifter!

Med vänlig hälsning,
Lars Roxell, VD