Förbättrat säkerhetssystem på Gillingebanan

2017-06-05

Svenska Säkerhetskompaniet kommer under sommaren att förbättra brandskyddet för Gillingebanans lokaler. Samtidigt utökas och förbättras även inbrottslarmsystemet.

Vi tackar Stockholms Trafiksäkerhetscenter för förtroendet.