Företagspresentation

Svenska Säkerhetskompaniet är ett väletablerat företag i säkerhetsbranschen med tydlig kundfokus.

Vår verksamhet består av projektering, installation samt service av inbrottslarm, brandlarm, passersystem och kamerabevakning. I vår verksamhet ingår även leverans av nödutrymningsmaterial och kundanpassad utbildning inom systematisk brandskyddsarbete SBA.

Företaget startade sin verksamhet 1993 med att leverera och montera brandskyddsprodukter och efter hand har verksamheten utökats till att i huvudsak leverera kundanpassade säkerhetssystem.

En ledstjärna för företaget har varit att alltid leverera det bästa materialet på marknad och upprätthålla en hög kompetensnivå bland våra anställda larmtekniker. Vi hjälper till att skräddarsy säkerhetslösningar där kundens behov och gällande regelverk står i centrum.

För att ett säkerhetssystem ska fungera bra krävs regelbunden underhåll och service. Vi erbjuder därför våra kunder förmånliga underhållsavtal med fri telefonsupport och möjlighet till jourservice.

Vi har både stora och små företag i vårt kundregister och vi har en diger referenslista med nöjda kunder som har valt oss som sin säkerhetspartner.

Svenska Säkerhetskompaniet är certifierad brandlarmsinstallatör enligt SBF 110 och 1008:2 samt certifierad inbrottslarmsinstallatör enligt SSF 130 och 1015:2. Vi har dessutom ett kvalitetssystem som är certifierat enligt SSF 1044 SweQ 2.