Passersystem

Passersystem skräddarsys efter kundens önskemål av funktion och design samt lokalens utformning. Med ett passersystem får du enkelt kontroll över vem som rör sig i lokalerna. Passerbrickor som försvinner kan snabbt spärras och därmed förenklas handhavandet kring säkerheten. Det kan handla om allt från stora tekniskt avancerande lösningar till enklare kodlås. Ibland önskar kunden ett system med både inbrott, brand och passersystem och då vi är kunniga i olika tekniska lösningar kan vi på ett kompetent sätt bygga integrerade system. Det är viktigt att kunden känner att det är ett användarvänligt och tryggt system som installerats.